Học tiếng Anh > strength

strength

sức mạnh, sức khỏe
« Back to Glossary Index