Học tiếng Anh > stressed

stressed

bị căng thẳng, bị ép, bị căng
« Back to Glossary Index