Học tiếng Anh > strong

strong

khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
« Back to Glossary Index