Học tiếng Anh > surprise

surprise

sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
« Back to Glossary Index