Học tiếng Anh > tidy

tidy

sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; làm cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
« Back to Glossary Index