Học tiếng Anh > till

till

cho đến khi, tới lúc mà




« Back to Glossary Index