Học tiếng Anh > toilet

toilet

nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt, ăn mặc, chải tóc…)
« Back to Glossary Index