chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
« Back to Glossary Index