Học tiếng Anh > toque

toque

nón tròn của đàn bà
« Back to Glossary Index