Học tiếng Anh > total

total

tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
« Back to Glossary Index