Học tiếng Anh > train

train

xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
« Back to Glossary Index