Học tiếng Anh > travel

travel

đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
« Back to Glossary Index