Học tiếng Anh > tuba

tuba

một thứ kèn
« Back to Glossary Index