Học tiếng Anh > valuable

valuable

có giá trị lớn, đáng giá
« Back to Glossary Index