Học tiếng Anh > variety

variety

sự đa dạng, trạng thái khác nhau
« Back to Glossary Index