Học tiếng Anh > view

view

sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
« Back to Glossary Index