Học tiếng Anh > walk

walk

đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo
« Back to Glossary Index