Học tiếng Anh > warm

warm

ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng
« Back to Glossary Index