Học tiếng Anh > watch

watch

nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng
« Back to Glossary Index