Học tiếng Anh > whom

whom

ai, người nào; người mà
« Back to Glossary Index