Học tiếng Anh > will

will

sẽ; ý chí, ý định
« Back to Glossary Index