Học tiếng Anh > wish

wish

ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn
« Back to Glossary Index