Học tiếng Anh > wonderful

wonderful

phi thường, khác thường, kỳ diệu, tuyệt vời
« Back to Glossary Index