Học tiếng Anh > yellow

yellow

vàng; màu vàng
« Back to Glossary Index