Học tiếng Anh > accommodation

accommodation

sự thích nghi, điều tiết
« Back to Glossary Index