Học tiếng Anh > active

active

tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
« Back to Glossary Index