Học tiếng Anh > advance

advance

sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
« Back to Glossary Index