Học tiếng Anh > adult

adult

người lớn, trưởng thành
« Back to Glossary Index