Học tiếng Anh > accompany

accompany

đi theo, đi cùng, kèm theo
« Back to Glossary Index