Học tiếng Anh > acquire

acquire

dành được, đạt được, kiếm được
« Back to Glossary Index