Học tiếng Anh > adventure

adventure

sự phiêu lưu, mạo hiểm
« Back to Glossary Index