Học tiếng Anh > affair

affair

việc, việc làm, việc buôn bán
« Back to Glossary Index