Học tiếng Anh > affection

affection

tình cảm, sự yêu mến
« Back to Glossary Index