Học tiếng Anh > afraid

afraid

sợ, sợ hãi, hoảng sợ
« Back to Glossary Index