Học tiếng Anh > ally

ally

nước đồng minh, liên minh; liên kết,
« Back to Glossary Index