Học tiếng Anh > alone

alone

cô đơn, một mình
« Back to Glossary Index