Học tiếng Anh > apparent

apparent

rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
« Back to Glossary Index