Học tiếng Anh > apparently

apparently

nhìn bên ngoài, hình như
« Back to Glossary Index