Học tiếng Anh > appointment

appointment

sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
« Back to Glossary Index