Học tiếng Anh > approval

approval

sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận
« Back to Glossary Index