Học tiếng Anh > approving

approving

tán thành, đồng ý, chấp thuận
« Back to Glossary Index