Học tiếng Anh > athlete

athlete

1. lực sĩ
2. vận động viên (điền kinh, thể dục thể thao)
« Back to Glossary Index