Học tiếng Anh > athletic

athletic

1. có tính chất lực sĩ, lực lưỡng, khỏe mạnh
2. (thuộc) điền kinh; (thuộc) thể thao
athletic sports: điền kinh; cuộc thi điền kinh
« Back to Glossary Index