Học tiếng Anh > bathroom

bathroom

buồng tắm, nhà vệ sinh
« Back to Glossary Index