Học tiếng Anh > beauty

beauty

vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
« Back to Glossary Index