Học tiếng Anh > become

become

trở thành, trở nên
« Back to Glossary Index