Học tiếng Anh > behaviour

behaviour

cách đối xử; cách cư xử; cách ăn ở; tư cách đạo đức
« Back to Glossary Index