Học tiếng Anh > belief

belief

lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
« Back to Glossary Index