Học tiếng Anh > bell

bell

1. cái chuông; nhạc (ở cổ ngựa…)
2. tiếng chuông
3. (thực vật học) tràng hoa
4. (địa lý, địa chất) thể vòm
« Back to Glossary Index