Học tiếng Anh > anthem

anthem

1. bài hát ca ngợi; bài hát vui
national anthem: bài quốc ca
2. (tôn giáo) bài thánh ca
« Back to Glossary Index